DESKUNDIG EN UNIVERSEEL

Ons gehele aanbod in één oogopslag

- Advies lopende fiscale zaken

  • Opzetten en bijhouden van de bedrijfsadministratie
  • Financiële administratie en loonadministratie
  • Opstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften
  • Aanvraag tot "Eigenheimzulage" [meer, duits]


- Bedrijfseconomisch fiscaal advies

  • Opstellen van accountantsverklaringen
  • Advies keuze en omzetting ondernemingsvorm
  • Koop en verkoop van ondernemingen
  • Advies omzetbelasting


- Strategische planning bedrijfsopvolging

- Internationaal fiscaal advies