Onderstaand een overzicht van onze bedrijfseconomische adviesgebieden:

 • Kosten-, rentabiliteits- en liquiditeits-controlling
 • Bedrijfsadministratie, accountancy en betalingsverkeer
 • Investerings-, financierings- en ondernemingsanalyse
 • Externe bedrijfsanalyse
 • Strategische ondernemingsplanning
 • Het oprichten en vormgeven van een bedrijf
 • Keuze van de rechtsvorm
 • Keuze van de vestigingslocatie
 • Particuliere en bedrijfsmatige vermogensplanning
 • Ondernemingssplitsing, bedrijfsopvolging, bedrijfsfusie, bedrijfssluiting
 • Organisatie, met name op IT-gebied
 • Subsidies, sanering, insolventie
 • Personeelswerving, -management en -organisatie
 • Balansanalyse
 • Bankrating, Basel II
 • Voorbereiding en begeleiding van gesprekken met banken
 • Interimrapportages en jaarrekeningen