Giften in natura van de ondernemer aan het personeel (tegoedbonnen)
(BFH-uitspraak van 11-11-2010 – VI R 21/9, VI R 27/09 en VI R 41/10)

 
 
U wilt uw werknemers nog iets belastingvrij geven? Dan hebben wij voor u onderstaand een paar mogelijkheden:
 
Werkgevers gaan er steeds meer toe over, hun werknemers maandelijks een tegoedbon te geven die conform § 8 alinea 2 zin 9 EStG onder de „44,00 euro-grens“ valt.
 
§ 8 alinea 2 zin 9 EStG zegt: „Inkomsten in natura die niet uit geld bestaan, blijven buiten beschouwing wanneer het voordeel in totaal per kalendermaand de 44,00 euro niet overschrijdt“.
 
Deze tegoedbonnen geven de werknemer het recht bij een vreemde derde goederen of prestaties te halen.
 
Het voordeel van deze inkomsten in natura is dat ze, voor wat betreft de belastingheffing en sociale verzekering, niet meegerekend worden.
 
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
 
  1. De inkomsten in natura mogen niet meer dan 44,00 euro bedragen.
  2. Het maximumbedrag van 44,00 euro mag in geen enkele maand overschreden worden.
  3. Belangrijk: met ingang van 01-04-2003 moet op de tegoedbon precies vermeld staan om welke goederen het gaat.
  4. Conform BFH-uitspraak van 11-11-2010 mag er ook weer een geldbedrag op de tegoedbon worden vermeld. Bij het indienen van de tegoedbon moet men er op achten, dat het aangegeven bedrag niet wordt overschreden.
 
Met een belastingvrije tegoedbon kunnen werkgevers het salaris van hun medewerkers aldus met 528,00 euro per jaar verhogen.
 
Volgende mogelijkheden zijn er:
 
  1. Viert een werknemer bijna een jubileum, dan is te overwegen of men i.p.v. een jubileumsgeschenk van bijv. 220,00 euro de werknemer 5 maanden lang een tegoedbon t.w.v. 44,00 euro ter beschikking stelt. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voorzover er geen werkgeversverplichting bestaat. Dat betekent dat de werknemer conform bedrijfafspraken of conform CAO geen aanspraak heeft op een jubileumsuitkering.
 
Bij de afspraak inzake jubileumsgiften zou in een contractuele bepaling moeten worden vastgelegt dat de jubileumsuitkering ofwel in geld ofwel als gift in natura kan worden uitbetaald. Zo kan een discussie met de belastingdienst worden voorkomen.
  1. U wilt uw werknemer belonen omdat hij bijvoorbeeld goed werk heeft geleverd? Maakt u toch van de mogelijkheid gebruik en geeft u hem maandelijks een benzine-tegoedbon. Voor de werknemer is deze gift belastingvrij en wordt ook voor de bepaling van de premie sociale verzekering niet meegerekend.
 
Onderstaand twee mogelijkheden voor de uitvoering:
 
I.             U kunt bijvoorbeeld uw medewerkers een benzinepasje overhandigen, waarmee ze tot een waarde van max. 44,00 euro bij een bepaalde benzinepomp maandelijks mogen tanken. De benzinepomp rekent maandelijks met uw firma af. Op de tegoedbon is door de werkgever een preciese omschrijving van het gebruik aangegeven. Bijvoorbeeld: „geldig voor superbenzine“ tot maximaal 44,00 euro.
 
II.                    U kunt uw medewerkers ook een tegoedbon overeenkomstig uitschrijven en de werknemer tankt bij een benzinepomp naar keuze, betaald de benzine en laat zich de benzinekosten door u vergoeden. De kassabon en de tegoedbon moeten als bewijs bij de salarissen worden bewaard.
 
  1. In principe zijn er ook andere toegoedbonnen denkbaar: voor boeken, CD’s of goederen die de werknemer privé voor zijn hobby kan gebuiken, het huren van tennisplaatsen of een vergoeding voor het beschikbaar stellen van een privé-garage voor de auto van de zaak. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
 
Voor u als werkgever heeft deze variant de volgende voordelen:
 
  • Aangezien deze gift niet tot het brutosalaris behoort, bespaart u het werkgeversaandeel voor de sociale verzekering ter hoogte van ca. 22,65% per maand (inclusief ca. 1,5% Berufsgenossenschaftbijdrage)

  • Bovendien worden de benzine-tegoedbonnen bij de berekening van het vakantiegeld en de kerstgratificatie niet meengenomen.
 
Voorbeeld:
 
Bij een maandelijks bedrag ad 44,00 euro, zou de werkgever ca. 9,31 euro aan sociale verzekeringspremies moeten afdragen. Daarnaast zou de werkgever iedere maand nog ca. 0,66 euro aan de Berufsgenossenschaft af moeten dragen. De totale kosten voor de werkgever zouden dan ca. 53,97 euro bedragen.
 
Voor verdere informatie staan wij graag ter beschikking.

(terug)