Bijzonderheden inzake de bouwsector in Duitsland

 

De bouwsector in Duitsland kent enkele bijzonderheden waarmee u zich vertrouwd dient te maken, voordat u met uw Nederlandse onderneming in Duitsland werkzaamheden gaat uitvoeren. Er gelden enkele regels die opgevolgd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan moet u rekening houden met een fikse boete. Wij raden ondernemingen in de bouwsector nadrukkelijk aan om een persoonlijk gesprek aan te vragen zodat uw geplande activiteiten in Duitsland van begin af aan op de juiste manier verlopen.

 

Voordat u activiteiten kunt ontplooien, moeten de basisvoorwaarden duidelijk zijn. U hebt een officiële verklaring nodig die u toestemming geeft om in de bouwsector werkzaam te zijn. Daarvoor moet u de Handwerkskammer (HWK) inschakelen. De HWK controleert welke werkzaamheden u in Duitsland wilt uitvoeren en deelt deze in 3 categorieën in:

  • aan goedkeuring onderworpen
  • geen goedkeuring nodig
  • gelijk aan ambachtelijke werkzaamheden

Al naar gelang de indeling zijn nadere gegevens te overleggen, die de HWK in het kader van de controle van u verlangt. De HWK wil vaststellen of u beschikt over de vakinhoudelijke kwalificaties om bouwwerkzaamheden conform de Duitse voorschriften uit te voeren. Normaal gesproken geeft de Nederlandse Kamer van Koophandel de vereiste verklaring af.

 

Wanneer de Duitse Handwerkskammer uw activiteiten in één van de categoriën heeft ingedeeld, ontvangt u een verklaring. In deze verklaring staat welke werkzaamheden u mag uitvoeren. Vanaf dat moment hebt u toestemming om op de Duitse markt actief te zijn en mag u een bouwopdracht in Duitsland uitvoeren.

 

Houdt u a.u.b. rekening met het feit dat de controle door Handwerkskammer enkele weken kan duren en dat u e.e.a. daarom tijdig in gang moet zetten.

 

Verder naar informatie voor ondernemingen met vestiging in Duitsland

 

Verder naar informatie voor ondernemingen met vestiging in Nederland

(terug)